Ile ryzykujemy inwestując w złoto

Złoto to zaufanie

Złoto od tysięcy lat jest synonimem bogactwa i nieodłącznym elementem handlu tak jako element wymiany jak również, przez jakiś czas, jako podstawa systemu gospodarczego. Z uwagi na swoją miękkość niespecjalnie nadaje się do produkcji przedmiotów użytkowych nie mówiąc o broni, ale z tego samego powodu doskonale spisuje się jako element zdobniczy oraz do tworzenia przedmiotów mających mieć wartość stricte estetyczną. Wraz z rozwojem technologii znajdujemy coraz więcej zastosowań dla złota w przemyśle, ale mimo to zapotrzebowanie na ten kruszec w tym sektorze nie przekracza 8% całego popytu na królewski metal.

Co w takim wypadku sprawia, że akurat tego metalu używa się jako środka wymiany? Wpłynęło na to kilka czynników. Po pierwsze złoto wyróżnia się barwą więc tak gdy jest wykopywane jak i gdy jest używane jako forma wymiany to dość łatwo je odróżnić od innych metali. Po drugie i trzecie jest to metal rzadki, ale jednocześnie występujący dość równomiernie na całym świecie. Po czwarte jest plastyczny więc dość łatwo wybijać z niego monety. I po piąte, jest niezniszczalny.

Oczywiście ten ostatni aspekt to pewne uproszczenie, ale faktem pozostaje, że jest to metal, który nie reaguje prawie z żadną substancją. Ponadto dzięki swoim szczególnym właściwościom chemicznym choć złoto zmienia swoją formę to nie zużywa się w procesach produkcyjnych. Dzięki temu praktycznie cały kruszec, które dotychczas wydobyto w historii świata, czyli około 180tys ton wciąż pozostaje w obiegu.

Wszystko to sprawiło, że metal ten od zarania dziejów był używany jako forma podkreślania swojego statusu materialnego. I właśnie to stanowi o jego wartości. Jest to budowana od kilku tysięcy lat wiara. Nie faktyczna realna wartość użytkowa, ale przekonanie o tym, że jest to nieodłączny element bogactwa i cokolwiek by się nie działo to zawsze będzie to bezpieczna forma jego akumulacji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że złoto reprezentuje wartość ponad jakimikolwiek walutami narodowymi i wydawać się może, że nie jest uzależnione od politycznych kaprysów rządzących.

Niestety wiara ma to do siebie, że może upaść, a elementy rzeczywistości z nią związane są podatne na wahania nastrojów społecznych. Podobnie jest z ceną złota, która nie będąc w obecnych czasach realnie powiązana z zapotrzebowaniem przemysłowym uzależniona jest głównie od waloru lokacyjnego. Jeśli na rynkach zapanowałaby z jakiegokolwiek powodu panika sprawiająca, że osoby posiadające królewski kruszec nagle zaczęłyby się w szybkim tempie wyzbywać tego konkretnego aktywa to jego cena gwałtownie spadnie. Niemniej jednak mając na uwadze, że zwykle w momentach niepokojów środki są lokowane właśnie w złocie to dwa najczarniejsze dla złota scenariusze to jego masowa konfiskata przez państwo lub długotrwały wzrost gospodarczy sprawiający, że będzie dostępne wiele instrumentów pozwalających lokować środki równie bezpiecznie, a przy tym bardziej efektywnie. Należy przy tym mieć świadomość, że jeśli dojdzie do takich zdarzeń, że państwa zdecydują się na konfiskatę złota to zapewne powody takiej decyzji sprawią, że sam fakt konfiskaty będzie naszym najmniejszym zmartwieniem oraz, że drugi z przedstawionych scenariuszów o ile będzie na pewno druzgocący dla rynkowej wartości złota to w generalnym ujęciu okaże się bardzo korzystny dla nas wszystkich.

Ryzyko fizyczne

Od momentu gdy pojawiły się przedmioty wartościowe zawsze znajdzie się ktoś kto będzie próbował je podrobić. Złoto nie jest tutaj wyjątkiem. W wypadku inwestycyjnej formy królewskiego kruszcu podrabiane monety oraz sztabki są czymś co może stanowić realne zagrożenie dla naszych inwestycji. Oczywiście nie znaczy to, że nie powinniśmy lokować środków w ten sposób. Należy po prostu robić to ostrożnie.

Podstawą każdego inwestowania jest korzystania ze sprawdzonych źródeł. Decydując się na ulokowanie środków w złocie należy wybrać firmy, które mają rozpoznawalną markę i działaj na rynku od kilku lub nawet kilkunastu lat. W branży inwestycyjnej wiele zależy od zaufania. Instytucje, które budowały swoją pozycje przez wiele lat z zasady dokładaj większych starań aby nie narazić na szwank tego co udało im się stworzyć.

Na podobnej zasadzie należy wybrać producentów złota, które się nabywa. Choć pozornie może się to wydawać bez znaczenia, ponieważ złoto jest złotem niezależnie od formy to jednak fakt iż producent posiada certyfikacje LBMA czyli Londyńskiego Stowarzyszenia Obrotu Złotem sprawia, że zakupione sztabki i monety będą bezproblemowo zbywalne na całym świecie. Jeśli się tego nie sprawdziło, to zawsze można o to spytać osobę która nas obsługuje lub jeśli kupujemy w sieci to sprawdzić to w opisie produktu. Dodatkowo decydując się na zakup złota konkretnego producenta zawsze można wejść na ich stronę internetową lub na stronę LBMA i upewnić się w tej kwestii.

Należy tez pamiętać o tym, że złoto jest synonimem stabilności, a co za tym idzie powinniśmy być wyczuleni na ostrożne podchodzenie do nieoczekiwanych promocji, jedynych takich okazji oraz wszelkich innych sytuacji w których cena oferowanego produktu znacząco odbiega od ceny aktualnej rynkowej. Wszyscy cieszący się renomą dostawcy zaopatrują się zasadniczo u tych samych dostawców. Cena w poszczególnych punktach mogą się różnić, ale nigdy nie będą to różnice znaczące. Z tego też powodu jakakolwiek oferta z nieoczekiwanego źródła w cenie wyraźnie niższej od konkurencji może oznaczać produkt kradziony, albo fałszywy.

Osobną kwestią pozostaje ryzyko związane z przechowywaniem złota. Należy tutaj zwrócić uwagę, że większość towarzystw ubezpieczeniowych ma wyłączenia związane ze złotem inwestycyjnym tak w postaci monet jak i sztabek. W związku z tym w wypadku ewentualnej kradzieży nie otrzymamy z tego tytułu odszkodowania. W związku z tym jeśli trzymamy złoto w domu to zalecane jest zakupienie dobrej jakości sejfu. Inną opcją jest przechowywanie złota w skrytce bankowej. Cena takiej usługi jest uzależniona od wartości depozytu, ale jest to forma bezpieczna i jednocześnie objęta bankowym funduszem gwarancyjnym. Podobne usługi, choć nieobjęte już państwowymi gwarancjami, ale za to tańsze oferuje wielu dystrybutorów, którzy posiadając zaplecze magazynowe przechowują złoto swoich klientów i klientek.

Jak w wypadku każdego zarzadzania ryzykiem kluczowe jest jego dywersyfikowanie. Dlatego też dobrze jest unikać przechowywania całego posiadanego złota w jednym miejscu.

Ryzyko Inwestycyjne

Jak wspomniano w pierwszej części tekstu lokowanie środków w produkt, którego cena jest uzależniona od zapotrzebowania inwestycyjnego wiąże się z ryzykiem. To o czym należy pamiętać w wypadku złota to, że nie kupujemy go jako lokaty, która pomoże nam zarobić. Podstawową funkcją złota jest tak zwany złoty pancerz, a więc ochrona naszego kapitału przed nieoczekiwanymi zdarzeniami na rynkach kapitałowych. W związku z tym lokując środki w złocie należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Lokujemy nadwyżkę posiadanego kapitału

  • Zakładamy konkretny minimalny horyzont czasowy

  • Rozumiemy, że to jest forma zabezpieczenia, a nie szybkiego zysku

Złoto co do zasady reaguje odwrotnie od papierów wartościowych i walut. Powoduje to, że gdy sytuacja na rynku jest niestabilna środki są wycofywane z instrumentów o dużym ryzyku, co powoduje spadek ich wartości i przenoszone są w formy lokowania kapitału uchodzące za bezpieczne, co tym samym powoduje wzrost ich wartości. Odwrotnie jest gdy mamy do czynienia z stabilnym rynkiem i okresem prosperity. Zmniejszony popyt na złoto sprawia, że jego cena spada, a środki które mógłby być w nim ulokowane trafiają na instrumenty wyższego ryzyka, ale dające potencjalnie większy zysk w krótkim horyzoncie czasowym. Łatwo jest wtedy ulec panice i widząc, że cena złota spada postanowić je sprzedać aby nie stracić. Oczywiście jedną z wielu zalet złota jest to, że można tak zrobić. Niemniej zanim podejmie się taką decyzję dobrze jest się zastanowić czy cel w jakim kupiliśmy złoto miał szanse być osiągnięty.

Dlaczego akurat takie pytanie? Ponieważ jeśli przykładowo z wspomnianych powyżej trzech kwestii wynikało, że ulokowaliśmy nadmiar gotówki, na dwadzieścia lat, aby zabezpieczyć środki na emeryturę, a mięły np. dwa lata to po pierwsze złoto zapewne jeszcze wzrośnie, po drugie to pieniądze które i tak były nadwyżką, po trzecie daleko tej lokacie do osiągnięcia założonego horyzontu czasowego. Zwykle takie podejście powinno ostudzić nasze zapędy inwestycyjne i przypomnieć, że do wszelkich tego rodzaju operacji najlepiej podchodzić na zimno.

Minimalizowanie Ryzyka

Największym zagrożeniem dla naszej lokaty w złoto jest nasza własna chciwość. Złoto jest instrumentem mającym nas chronić, jeśli przy okazji uda się nam zarobić to oczywiście jest to korzyść, ale nie taka jest podstawowa funkcja złota. Aby zminimalizować ryzyko płynące z lokaty w złoto należy szukać sprawdzonych i rzetelnych źródeł, myśleć długofalowo i nie poddawać się chwilowym emocjom. Wiele osób spieniężających swoje złoto śmieje się, iż najlepiej zapomnieć, że je się ma i przypomnieć sobie kiedy nadejdzie właściwy czas.