Kiedy sprzedać złoto inwestycyjne?

Inwestowanie w złoto, aby przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci zysków, musi być przeprowadzane w sposób przemyślany i rozważny. Dobra inwestycja zaczyna się od zakupu surowca w korzystnej cenie, unikając przy tym tzw. górki cenowej, czyli momentu, kiedy cena złota osiąga najwyższą wartość w danym przedziale, po czym zaczyna sukcesywnie spadać. Równie ważny jest także moment sprzedaży aktywa, który często okazuje się zdecydowanie większym wyzwaniem dla inwestorów. Najistotniejsze kwestie związane z wyborem odpowiedniego momentu na upłynnienie inwestycji poruszamy w poniższym artykule.

OBEJRZYJ WIDEO

Sprzedaż złota zaczyna się przed zakupem

Warto ustalić sobie cel, który ma przynieść dana inwestycja, czyli oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko jakim ma być ona obarczona. W ten sposób będziemy w stanie subiektywnie wybrać idealny moment na zamknięcie inwestycji, tak aby ta przyniosła pożądane zyski. Jeśli po sprzedaży okaże się, że cena poszybowała dalej w górę, utracony zarobek może wywołać rozczarowanie. Warto jednak wówczas pamiętać o ryzyku, które udało się wyeliminować dokonując wcześniejszej transakcji.

Sprzedaż złota z zyskiem

Oczywistym jest fakt, że złota nie powinno się sprzedawać po cenie niższej od ceny zakupu. Od tej reguły będzie więc zależał moment, w którym zdecydujemy się na sprzedaż swoich aktywów. Co jednak zrobić, gdy cena złota przez długi okres utrzymuje się na poziomie niższym od ustalonego pułapu sprzedaży? Wówczas należy cierpliwie czekać na wzrost wartości surowca, który niemal zawsze następuje po spowolnieniu gospodarczym. Złoto jest świetnym zabezpieczeniem kapitału przed utratą jego wartości, przez co eksperci zdecydowanie odradzają sprzedaży surowca ze stratą. Wyjątkiem jest sytuacja, w której inwestor jest zmuszony zasięgnąć swoich oszczędności, tym samym upłynniając aktywa. Złoto należy traktować jako inwestycję długoterminową, której owoce zbierzemy za kilka lub kilkanaście lat, dlatego też chwilowe spadki wartości kruszcu nie powinny wywoływać niepokoju.

Kiedy najlepiej sprzedaż złoto?

Nie sposób jednak jasno wskazać kiedy należy dokonać transakcji sprzedaży aktywów, tak aby uzyskać maksymalne zyski z inwestycji. Niespotykanie wysoka cena złota może być bowiem impulsem do szybkiego spieniężenia surowca, albo jednocześnie też sugestią dalszego wzrostu cen.

Przy sprzedaży złota warto jednak unikać często obecnej w początkujących inwestorach obawy przed stratą kapitału. Jest ona często wywoływana chwilowym, trwającym niekiedy nawet kilka tygodni, spadkiem wartości metalu. Zazwyczaj spadki lub minimalne wahania cen złota są związane z okresami rozwoju gospodarczego i ożywienia na światowych rynkach. Jednak jeśli przeanalizuje się notowania złota na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, zauważyć można nieustanny wzrost wartości. Przez ostatnie 20 lat cena tego szlachetnego kruszcu wzrosła o ponad 550%, co przekłada się na różnicę 1500 USD. Zaledwie w ostatnie pięć lat cena za uncję złota zwiększyła się o ponad 400 dolarów.

Najwyższą cenę złoto historycznie osiągało w czasach kryzysu i niepewności na rynkach finansowych. Z tego względu, to właśnie ten moment powinien okazać się najkorzystniejszym na sprzedaż surowca. Warto jednak na bieżąco analizować wydarzenia na świecie oraz aktualną sytuację gospodarczo-polityczną państw, by móc w odpowiednim momencie zareagować przemyślaną transakcją.

Najgorszy moment na sprzedaż złota

Wybierając odpowiedni czas na sprzedaż złota warto również zwrócić uwagę na okresy, w których to cena za uncję kruszcu ma tendencje do osiągania znaczących spadków. Dzieje się tak głównie w czasach dobrej koniunktury i rozwoju gospodarczego. Wówczas bowiem inwestorzy chętniej lokują kapitał w bardziej zyskownych aktywach, ograniczając udział złota w swoim portfolio.

Sprzedaż złota bez podatku

Wybierając dogodny moment na sprzedaż złota warto uwzględnić także polskie prawo podatkowe. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych należności względem państwa z tytułu odprowadzenia podatku dochodowego. Zwolnieni z PITu są bowiem prywatni inwestorzy, którzy sprzedaży złota dokonują po upływie 6 miesięcy od jego zakupu. W przypadku niespełnienia tego wymogu, na sprzedającym spoczywa obowiązek uiszczenia 18% podatku od wypracowanego zysku.

Rada eksperta

Warto pamiętać, że renomowani dystrybutorzy z usługą skupu złota mogą naliczać niewielką marżę wynoszącą zazwyczaj kilka procent oferowanej ceny. Zapewniają oni jednak największe bezpieczeństwo transakcji i działają w pełni profesjonalnie. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów zaleca się inwestowanie w sztabki z akredytacją LBMA. Cieszą się one ogromną popularnością zarówno wśród prywatnych inwestorów oraz oficjalnych dealerów, pozwalając błyskawicznie upłynnić aktywa, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Aby dowiedzieć się więcej o tym gdzie sprzedać złoto w bezpieczny sposób zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu Gdzie sprzedać złoto inwestycyjne?