Kiedy sprzedać złoto inwestycyjne?

Inwestowanie w złoto musi być przemyślane, aby przynieść oczekiwane zyski. Kluczowe jest nie tylko kupowanie złota po korzystnej cenie, ale również rozważenie, gdzie kupić złoto inwestycyjne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i autentyczność zakupionych metali. Jednak równie istotny jest odpowiedni moment sprzedaży złota, co często stanowi większe wyzwanie dla inwestorów. Ważne kwestie związane z wyborem najlepszego momentu na upłynnienie inwestycji omawiamy w naszym artykule. Ponadto, inwestowanie w metale szlachetne i zarządzanie portfelem metali szlachetnych wymaga zrozumienia rynku oraz dostępności różnych produktów inwestycyjnych, takich jak sztabki i monety.

OBEJRZYJ WIDEO

Sprzedaż złota zaczyna się przed zakupem

Przed zainwestowaniem w złoto warto ustalić cel inwestycji, czyli oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko, jakie jesteśmy gotowi zaakceptować. W ten sposób będziemy w stanie subiektywnie wybrać idealny moment na zamknięcie inwestycji, tak aby ta przyniosła pożądane zyski. Nawet jeśli po sprzedaży cena złota wzrośnie, nie należy żałować decyzji. Utracony zysk może wywołać rozczarowanie, ale warto pamiętać o ryzyku, które udało się zminimalizować dzięki wcześniejszej sprzedaży.

Sprzedaż złota z zyskiem

Oczywiste jest, że nie powinniśmy sprzedawać złota po cenie niższej niż cena zakupu. Od tej reguły będzie więc zależał moment, w którym zdecydujemy się na sprzedaż swoich aktywów. Co jednak zrobić, gdy cena złota przez długi okres utrzymuje się na poziomie niższym od ustalonego pułapu sprzedaży? Wówczas należy cierpliwie czekać na wzrost wartości surowca, który niemal zawsze następuje po spowolnieniu gospodarczym. Złoto jest świetnym zabezpieczeniem kapitału przed utratą jego wartości, przez co eksperci zdecydowanie odradzają sprzedaży surowca ze stratą. Wyjątkiem jest sytuacja, w której inwestor jest zmuszony zasięgnąć swoich oszczędności, tym samym upłynniając aktywa. Złoto należy traktować jako inwestycję długoterminową, której owoce zbierzemy za kilka lub kilkanaście lat, dlatego też chwilowe spadki wartości kruszcu nie powinny nas niepokoić. W kontekście sprzedaży złota, wybór renomowanego dealera oferującego skup złota jest kluczowy dla zapewnienia zyskownej transakcji.

Czytaj więcej: Co wpływa na cenę złota

Kiedy najlepiej sprzedać złoto?

Nie sposób jednak jasno wskazać kiedy należy dokonać transakcji sprzedaży aktywów, tak aby uzyskać maksymalne zyski z inwestycji. Niespotykanie wysoka cena złota może być bowiem impulsem do szybkiego spieniężenia surowca, albo jednocześnie też sugestią dalszego wzrostu cen. W kontekście 'złota lokacyjnego', czas sprzedaży jest kluczowy, aby maksymalizować zwrot z inwestycji w te specyficzne dla danej lokalizacji aktywa.

Przy sprzedaży złota warto jednak unikać często obecnej w początkujących inwestorach obawy przed stratą kapitału. Jest ona często wywoływana chwilowym, trwającym niekiedy kilka tygodni, spadkiem wartości metalu. Zazwyczaj spadki lub minimalne wahania cen złota są związane z okresami rozwoju gospodarczego i ożywienia na światowych rynkach. Jednak jeśli przeanalizuje się notowania złota na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, zauważyć można nieustanny wzrost wartości. Przez ostatnie 20 lat cena tego szlachetnego kruszcu wzrosła o ponad 550%, co przekłada się na różnicę 1500 USD. Zaledwie w ostatnie pięć lat cena za uncję złota zwiększyła się o ponad 400 dolarów.

Najwyższą cenę złoto historycznie osiągało w czasach kryzysu i niepewności na rynkach finansowych. Z tego względu, to właśnie ten moment powinien okazać się najkorzystniejszym na sprzedaż surowca. Warto jednak na bieżąco analizować wydarzenia na świecie oraz aktualną sytuację gospodarczo-polityczną państw, by móc w odpowiednim momencie zareagować przemyślaną transakcją. Podobnie, rozważając sprzedaż 'złota i srebra', kluczowe jest zrozumienie, że czas może mieć decydujące znaczenie dla maksymalizacji zysków z tych metali.

Najgorszy moment na sprzedaż złota

Wybierając odpowiedni czas na sprzedaż złota warto również zwrócić uwagę na okresy, w których to cena za uncję kruszcu ma tendencje do osiągania znaczących spadków. Dzieje się tak głównie w czasach dobrej koniunktury i rozwoju gospodarczego. Wówczas bowiem inwestorzy chętniej lokują kapitał w bardziej zyskownych aktywach, ograniczając udział złota w swoim portfolio.

Sprzedaż złota bez podatku

Wybierając najlepszy moment na sprzedaż złota, kluczowe jest także uwzględnienie polskiego prawa podatkowego, aby uniknąć dodatkowych opłat z tytułu podatku dochodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prywatni inwestorzy są zwolnieni z PIT-u, jeśli sprzedaż złota następuje po upływie sześciu miesięcy od daty jego zakupu. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, sprzedający musi uiścić 18% podatku od zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży.

Czytaj więcej: Podatek na złoto inwestycyjne

Rada eksperta

Warto pamiętać, że renomowani dystrybutorzy z usługą skupu złota mogą naliczać niewielką marżę wynoszącą zazwyczaj kilka procent oferowanej ceny. Zapewniają oni jednak największe bezpieczeństwo transakcji i działają w pełni profesjonalnie. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów zaleca się inwestowanie w sztabki złota i złote monety bulionowe z akredytacją LBMA. Cieszą się one ogromną popularnością zarówno wśród prywatnych inwestorów oraz oficjalnych dealerów, pozwalając błyskawicznie upłynnić aktywa, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Aby dowiedzieć się więcej o tym gdzie sprzedać złoto w bezpieczny sposób zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu Gdzie sprzedać złoto inwestycyjne?