Podatek na złoto inwestycyjne

Nie tylko koszt samego aktywa, ale także powiązane z nim wydatki decydują o tym, czy w końcowym rozrachunku inwestycja przyniesie oczekiwany zysk. Niezbędna jest zatem znajomość obowiązujących przepisów, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał inwestycyjny zakupu złotych sztabek lub monet. Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku przy zakupie złota? Jaki jest podatek od złota? Czy sprzedaż złota inwestycyjnego również wiąże się z opłatami?

Poniższy artykuł porusza najważniejsze kwestie prawa podatkowego w Polsce, które powinien znać każdy inwestor.

Czy produkty ze złota są zwolnione z podatku VAT?

Wyroby sklasyfikowane jako złoto inwestycyjne muszą spełniać określone kryteria. W przypadku złotych sztabek oraz płytek dotyczą one wyłącznie zawartości złota, które to musi stanowić minimum 99,5% produktu. Jego próba nie może zatem być mniejsza niż 995 tysięcznych. Najczęściej jednak spotkać można oznaczenie 999,9, charakteryzujące najczystsze złoto określane również jako 24-karatowe. W przypadku tego typu sztabek kupujący nie ponosi kosztów wynikających z podatku od towarów i usług. Podatek VAT nie jest także naliczany przy transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe na złoto.

Prawo to nie ma jednak zastosowania chociażby do biżuterii, przez co przy jej zakupie oprócz ceny za materiał i robociznę, zapłacimy także 23 procentowy podatek VAT. Jest to szczególnie istotne dla osób, które zastanawiają się pomiędzy zakupem złota fizycznego a biżuterii w celach czysto inwestycyjnych.

Czytaj więcej: Biżuteria a złoto - poradnik inwestycyjny

Podatek dochodowy

Dokonując lokaty kapitału w instrumenty finansowe oferowane przez banki czy spółki giełdowe, takie jak obligacje, lokaty lub akcje, inwestujący musi liczyć się z umniejszeniem wypracowanego zysku o cały podatek dochodowy w roku. Tej samej sytuacji należałoby się spodziewać w przypadku inwestycji w złoto. Jednak gdy motywem zakupu złota inwestycyjnego jest wyłącznie zabezpieczenie kapitału, inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego. Ma to zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedaż złota inwestycyjnego odbywa się minimum pół roku od daty jego zakupu.

Z tego przywileju skorzystać mogą wyłącznie osoby prywatne. Obracając złotem inwestycyjnym w ramach działalności gospodarczej, prawo zakłada chęć wypracowania przez firmę zysków, nakładając obowiązek odprowadzenia podatku na rzecz państwa.

Ulgi podatkowe przysługują wyłącznie w przypadku obrotu złotem fizycznym. Przy planowaniu inwestycji w złoto papierowe w formie akcji lub funduszy, należy uwzględnić konieczność zapłaty PIT-u.

Nieustanną dyskusję wywołuje kwestia interpretacji obowiązujących przepisów. Nie sposób bowiem jednoznacznie zdefiniować cel zakupu złota przez osobę prywatną. W chwili, gdy inwestor kupuje złoto z zamiarem uzyskania zysku, powinien on podlegać obowiązkowi uiszczenia 19% podatku dochodowego. Inwestorom, którzy nie mają pewności w kwestii zastosowania zapisów prawa podatkowego zaleca się wnioskowanie o indywidualną interpretację podatkową.

Czytaj więcej: Złoto inwestycyjne dla dzieci

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Obowiązkowym podatkiem, na który zwrócić uwagę powinien każdy nabywca złota inwestycyjnego w postaci kruszcu jest podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli kupuje złoto od osoby prywatnej (nie dotyczy to zakupu np. w mennica.apart.pl). Ma on zastosowanie w przypadku, gdy wartość przedmiotu transakcji przekracza 1000 zł. Wielkość podatku stanowi wówczas 2% ceny zakupu. Warto przy tym wspomnieć, że do zapłaty podatku PCC zobowiązany jest wyłącznie kupujący, a na dopełnienie obowiązków względem państwa ma on dwa tygodnie od dnia zawarcia transakcji, czyli od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Rada eksperta:

Mając na względzie obowiązujące przepisy podatkowe i charakterystykę inwestycji w złoto, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest więc długoterminowa lokata kapitału w złoty kruszec. Pozwoli ona na unikniecie utraty części zysku oraz wszelkich wątpliwości co do sposobu interpretacji prawa podatkowego.